onsdag 13 september 2017

Hur många inkomstkällor har du?

De allra flesta människor har en eller max två inkomstkällor. Dessa säkerställer oftast att de grundläggande behoven är uppfyllda. En forskare som hette Maslow tog fram en modell som visar hur de mänskliga behoven prioriteras. Den kallas Maslows behovstrappa. Om människan har mat på bordet, tillgång till vatten och har ens andra fysiologiska behov tillfredsställda så kan hon fokusera på andra behov. I nästa steg finns behoven av säkerhet och trygghet. När även dessa behov är uppfyllda kan människan fokusera på att söka efter gemenskap såsom kärlek och vänskap. Ungefär här argumenterar jag för att de allra flesta stannar, kanske med en halv fot in på nästa trappsteg, med de två inkomstkällorna.

Vilka är då de två vanligaste inkomstkällorna? Den första är de pengar du får för din tid. Det kan vara lön som du får av din arbetsgivare eller pengar som du fakturerar för dina tjänster som egenföretagare. Det är oftast en stadig och pålitlig inkomstkälla som ser till att du får mat på bordet, tak över huvudet och om det är ett hyfsat bra jobb eller eget företag ger dig pengar över till lite resor och andra nöjen. Men om du tror att dessa pengar kommer att göra dig till en oberoende miljonär så tror du fel. Vad händer om du får högre lön? För de allra flesta människor innebär en ökad inkomst ökade utgifter. Du känner att du har råd med det större huset, den dyrare resan, finare mat, en bil till osv.

Så, för att börja resan mot ekonomiskt oberoende behöver du lägga till fler inkomstkällor. Den andra vanligaste inkomstkällan som de flesta har är ränta. Räntan får du från pengar som du sparar på ett sparkonto eller någon annan ränteprodukt. I den rådande lågräntemiljön så får dock många ingen ränta alls på sina sparpengar och hittar du nåt konto med som bäst en procents ränta så äts värdet ändå upp av inflationen.

Nästa inkomstkälla är bisysslan. Det kan vara din hobby eller nåt annat du är bra på. Om du är duktig på att baka tårtor kan du skapa en bisyssla och sälja tårtor till vänner och bekanta. Eller om du är expert på att snickra kanske du kan göra fina möbler som du kan sälja. Det kan bli en stadig inkomst ovanpå din lön och du får hålla på med det som du älskar.

Den fjärde inkomstkällan är utdelningar. Utdelningar är en passiv inkomst som du får för att du äger aktier i bolag som delar ut en del av deras vinst. Med utdelningarna du får kan du skapa en ränta på ränta effekt. Om du istället för att konsumera utdelningarna återinvesterar dem så får du mer utdelning nästa gång. Detta blir över tid ett kraftfullt verktyg i jakten på ekonomiskt oberoende.

Den femte inkomstkällan handlar om reavinster. Reavinster är skillnaden mellan ett anskaffningspris och ett försäljningspris. Det kan vara att du köper ett billigt och nedgånget hus som du sedan renoverar och sedan säljer till en vinst. Det kan också vara att du köper aktier på börsen som du sedan
säljer när de har ökat i värde.

Den sjätte inkomstkällan är uthyrning. Du köper en lägenhet eller flera och hyr ut dem så att du får in mer än du lägger ut varje månad. Det kan också vara andra saker, till exempel maskiner som du hyr ut.

Den sjunde inkomstkällan är väl rätt ovanlig för gemene man och handlar om royalties. Det är pengar som du för att någon använder dina produkter, idéer eller ditt varumärke.

Känner du att du kan uppnå det fjärde och det femte trappsteget i Maslows behovstrappa med de inkomstkällor du har idag? Känner du att du har makt, respekt från andra och har ett starkt självförtroende och självrespekt? Har du självförverkligat dig själv? Utnyttjat dina resurser och uppnått din fulla potential? Om inte, varför inte prova att skaffa dig flera inkomstkällor för att känna att du har makt över ditt liv och kan bli allt du kan vara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar